Kontakt

  Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdują się poniżej:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KARBO Usługi hydrauliczne Karol Bokota z siedzibą w Tarnowie przy ul. Marynarki Wojennej 7/16, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • inspektorem danych osobowych u Administratora jest Karol Bokota, e-mail: biuro@karbo-instalacje.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywanych usług z oferty Administratora oraz usług związanych z obsługą serwisową/pogwarancyjną i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
  • posiada Pani/Pan prawo do:

  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  – przenoszenia danych,

  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonywania usług, do momentu ich zakończenia